Kaikki blogit puheenaiheesta Uskonto ja tiede

Luonnontiede on uskonnotonta

Luulin, että olin kaiken uskontokritiikkini kirjoittanut aiemmin, mutta pitää vielä tarttua aiheeseen.

Oppi on floppi

          ”Paavali vaihtoi Jeesuksen opin oppiin Jeesuksesta.

          Jeesuksen opin elämästä oppiin Jeesuksen kuolemasta.”

                       Markku Envall: Pahojen henkien historia (1986)

 

ateismista, uskonnosta ja teismistä

Kun keskustelee ihmisten kanssa, tulee aika usein esiin ajatuksia siitä että ties mikä on uskontoa. Esimerkiksi yleisen väitteen mukaan ateismi on uskontoa. Näissä keskusteluissa on tavallista se, että se etenee prosessina jossa ensin sanotaan että asia on uskontoa koska se "ei perustu tieteelliseen tietoon".

Paavista, evoluutiosta ja tiedevastaisuuden väärinkäsittämisestä

Tämänhetkinen Paavi Francis esitti julkisesti että evoluutioteoria ja Big Bang -teoria ovat tosia. "Big Bang theory and evolution in nature "do not contradict" the idea of creation, Pope Francis has told an audience at the Vatican, saying God was not “a magician with a magic wand.”" Nämä ovat tietenkin siitä hyviä kannanottoja että ne osoittavat että Paavi on edes minimaalisesti rationaalinen ihminen.

Ymmärtääkö Jumalasi fysiikkaa?

Ymmärtääkö Jumalasi fysiikkaa?

Luettaessa Raamattua, Koraania tai Tooraa, huomaa miten näiden kirjojen maailmankuva on monella tapaa jämähtänyt parin tuhannen vuoden takaisiin uskomuksiin, jotka eivät millään tavalla vastaa nykyisiä tieteen käsityksiä kosmisistakaan asioista. Jos uskovaisten sanomisiin on luottaminen, jotta mainittujen kirjojen sisältö vastaa ns. jumalansanaa, voisi päätellä  nykyajan suomalaisen peruskoululaisenkin ymmärtävän maailmaansa paremmin kuin  on laita Raamatun,  Koraanin tai Tooran Jumalan.

Usko ja evoluutioteoria

Kristillisen liiton puheenjohtaja Sari Essayah kyseenalaisti evoluutioteorian Suomen Kuvalehdessä. Perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari asettaa uskonsa tieteen edelle, koska evoluutioteoria ei ole aivan aukoton. On turha pohtia heidän henkilökohtaisia motiivejaan, mutta molempien ajattelu kumpuaa jostain valistusaikaa edeltäneiltä vuosisadoilta.

Uskonnoilla ja tieteellä on se oleellinen ero, että uskon tieto ei muutu, kun sen sijaan tiede korjaa koko ajan itseään.

epätäydellistästyttämättömyydellänsäkäänköhän?

Ennen uskottiin että matematiikka saataisiin valmiiksi David Hilbert tiivisti tämän ihanteen toiveeseen "We will wissen". Sittemmin asiaa mutkisti Kurt Gödelin kehittämä matematiikka. Etenkin Gödelin epätäydellisyyslause, jonka  mukaan lukuteorian sisältävä aksiomaattinen järjestelmä on epätäydellinen sillä aina on tosia lauseita, joita ei voi todistaa järjestelmän sisäisillä menetelmillä. Nykyään matematiikan henki tiivistyykin jossain määrin ideaan "Ignoramus et ignorabimus".

Metodista - ja tieteen rajojen määrittelijöistä

Kun kirjoitin aiemmin iäisyydestä, sain kommentteja siitä miten tiede ei voi tutkia kaikkia, tiettyjä aiheita. Kuten iäisyyttä. Toisalta kun kirjoitin siitä miten ihminen ei pääse ihmisyydestään ulos, sain kuulla siitä että "skientistillä" on ongelma metodiikan valinnassa. Nämä kysymykset tavallaan liittyvät yhteen.

Entä jos sanoisin että luolan ulkopuolella ei ole mitään?

Koska empiristi tai kaltaiseni "tiedeuskovainen" luottaa havaintoihin, hän joutuu kohtaamaan yleensä kaksi asiaa. Ensimmäinen on se, että korostetaan että maailmassa on subjektiivisia asioita joista voidaan keskustella totuuksina. Ja sitten korostetaan että entä jos aistimukset ovatkin harhaa, valhetta ja illuusiota.

Tiedeuskovaisuuden puolestapuhe

Nykyaikana on tavallista että syvällisyyttä ei mitata (kn)oppimäärillä vaan aiheilla. Syvällisen ihmisen täytyy kenties väheksyä uskontoja mutta kuitenkin rakastaa hengellisyyttä. Hänellä täytyy tässä mielessä olla tietynlaisia mielipiteitä tieteestä, uskonnosta ja niiden suhteesta. Minä taas olen pinnallinen, jossain määrin tulen tämän vuoksi toimeen vähemmällä. Tämä toki vaatii isompaa (kn)oppimäärää. Mutta kuitenkin olen Willard van Quinen kannalla.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä