Kaikki blogit puheenaiheesta Vallan kolmijako-oppi

Kenen valtaoikeuksilla? Kenen ehdoilla?

Milloin opettaja on valmis?

Opettaja voi täyttää henkensä kaikella tiedolla, minkä maailma pitää sisällään, mutta silti olla kuin musta piste valkealla kankaalla.

Missä on piste, missä oppilaasta tulee opettaja?

Riippumattomuus on jotain, mitä valtiosääntöoikeuskin korostaa jakaessaan vallan kolmijakoa edustajien, hallinnon ja oikeusjärjestelmän nimeen, jotta turmelus ei pääsisi vaikuttamaan kaikkiin jäseniin. Mutta kaiken vilpittömyyden ja antaumuksellisuuden ohella jokin valtiosäännöissä jättää mustan pisteen valkealla kankaalla.

Lainvalmistelu, vallan kolmijako-oppi ja virkamiesvalta

Mielestäni lainvalmisteluvalta on yksi lainsäädäntövallan osa-alue. Suomalaisessa järjestelmässä näyttää minusta siksi olevan lainsäädäntövaltaa sellaisilla henkilöillä ja tahoilla, joilla kuuluisi vallan kolmijako-opin mukaan olla vain toimeenpanovaltaa.

Seuraavana on ehdotuksiani lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan erottamiseen.

Lakiesitysten valmistelutyö avoimeksi ettei toimeenpanovaltaa käyttävillä tahoilla ja henkilöillä olisi erivapautta saada etukäteen tietoa lakiesitysten sisällöstä.

DIKTAATTORINA

Veijo Esson baarissa lienee jo puhuttu syvällisiä yhteiskunnallisia keskusteluja. Ainakin nykyään niin tapahtuu Nesteen parlamentissa. Turhaan niitä väheksytään. Sellainen kollegio pääsee yleensä hyvin asian juurille asti.

Talvella ”parlamentissa” käytiin kriittinen keskustelu demokratiasta. En voinut kiistää kritiikin aiheellisuutta. Hyvin ymmärrettiin äänten ostaminen verorahoilla ja sen loogiset seuraukset velkaantumisineen.

Siitä ei ole pitkä matka siihen kun haikaillaan jo voimakasta johtajaa, ensin Kekkosta, sitten jo diktaattoria.

Sosiaaliturvan toimeenpanosta

Edellinen kirjoitukseni tänä perjantaina koski työttömän ilmaisunvapautta. Siinä tuon esiin kuinka myös sosiaaliturvalla elävällä äärimuslimisaarnaajalla on oikeus sanoa sanottavansa ilman ennakkosensuuria.

Tällä kertaa jatkan taas aiheesta työttömät ja sosiaaliturva. Tällä kertaa aiheena on sosiaaliturvan toimeenpanovalta. Toimeenpanovallalla tarkoitan lakien toimeenpanoa demokratiassa. Siitä huolehtivat viranomaiset, jotka ovat ainakin muodollisesti arvoneutraaleja.

Maamme hallinto kriisissä

Oppi vallan kolmijaosta on länsimaisen demokratian ja hallinnon peruskivi, jonka varaan kaiken yhteiskuntaa koskevan vallankäytön tulisi perustua. Eduskunta käyttää lainsäädäntövaltaa, valtioneuvostolla on toimeenpanovalta ja oikeuslaitoksella puolestaan lainkäyttövalta. Kansalaiset osallistuvat tähän vaalien kautta parlamentarismin pelisääntöjen mukaisesti.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä