Kaikki blogit puheenaiheesta Ympäristölupa

Kaavoittajille, hankevastaaville ja kaikenmaailman konsulteille - KHO:2014:176

 

yes Ympäristölupa – Turvetuotanto – Edellytykset – Lupaharkinta – Uhanalainen kalalaji – Meritaimen – Purotaimen – Merkittävä pilaantuminen – Erityinen luonnonolosuhde – Selvitykset – Varovaisuusperiaate – Vesienhoitosuunnitelma – Vesistöluokitus – Hyvä tila – Lapväärtinjoki-Isojoki

 

Ympäristölupa on tärkeä lupa, tuulivoimaloille se ei ole?

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Lupia ei ole tuulivoimaloita varten annettu, ei niitä ole edes haettu/vaadittu, lähes 250 metrin korkuiset voimalat joissa turbiinia pyörittää n. 70 m pitkät ja n. 17 tonnin painoiset siivet eivät aiheuta viranomaisten mielestä metsäluonnossa mitään pilaantumisen vaaraa. Konehuone painaa n. 250 tonnia, öljyjä on lähes 3000 litraa, eli massat ovat suuria ja romahduksia on nähty, on ollut tulipaloja ym. ympäristöön aiheutuvia päästöjä.

Sujuvoittamalla kavennetaan vaikutusmahdollisuuksia omaan elinympäristöön

Hallituksen sujuvoittaminen ja säädösten purku on myös tarkoittanut kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien vähenemistä omaan elinympäristöönsä ja laittaa heidät taistelemaan huonoja kaavoja sekä päätöksiä vastaan ilman järjestöjen tai viranomaisen apua. Viime maaliskuussa hyväksytty maanrakennuslain muutos oli jo katastrofaalinen ja käsittelyssä oleva ympäristönsuojelulaki olisi jatkamassa tätä samaa valitettavaa linjaa.

Aiheellistenkin valitusten karsiminen - ELY ei saa ottaa kantaa eikä valittaa kaavoituksesta

Juosten loroteltu ympäristölakiluonnos - ei näin, ei taas!

Luulin hallituksen jo oppineen kritiikistä kohdistuen heikkoon lainvalmistelun tasoon ja perustuslain noudattamiseen, mutta tämä oli näköjään turha luulo. Hallituksen luonnos ympäristönsuojelulain muuttamiseksi saa voimakasta kritiikkiä sekä korkeimmalta hallinto-oikeudelta että Suomen luonnonsuojeluliitolta.

Osana hallituksen kärkihankkeista se on siirtämässä suuren osan ympäristölupaa vaativista toiminnoista ilmoitusmenettelyn piiriin samalla vähentäen kuultavia osapuolia rajaten sen käytännössä naapureihin. Tätä kutsutaan komeasti säädösten sujuvoittamiseksi.

Valvovat viranomaiset eivät toimi

Avolouhokset aiheuttavat aina voimakkaita paikallisia ympäristöhaittoja ja asutukselle ympäristöpuolen murheet ovat vakavia. Ihmetyttää kovasti, kun nämä eri yhtiöt saavat tuosta noin vaan luvan tulla kaivamaan maankamarat, mutta ketään ei ihan oikeasti tunnu kiinnostavan, mitä toiminta on ja mihin kuntoon nämä tienoot jäävät toiminnan loputtua.

Lapin kulta ja kullankaivajat tarvitsevat lisäsuojelua

Osallistuin viikonloppuna puhujana Lapin Kullankaivajain Liiton perinteiselle laivaseminaarille. Viime vuonna tapahtui paljon positiivisia asioita perinteisen kullankaivuun suhteen, kun hallituksen normitalkoot ulotettiin kaivoslakiin. Kesällä voimaan tulleet muutokset ovat sujuvoittaneet kullanhuuhdontaa ja keventäneet lupamenettelyjä. Huuhdonta-alueiden enimmäispinta-ala palautettiin viidestä hehtaarista seitsemään ja huuhdontaluvan voimassaoloaikaa pidennettiin kolmesta vuodesta kymmeneen.

Julkisen vallan turvattava jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön (PL 20 §)

Haluan teidän pohtivan, mitä tarkoittaa, kun joutuu tahtomattaankin sen kysymyksen eteen, mitä vääriin tietoihin perustuva ympäristölupa/päätös todella merkitsee saajalleen, kansalaiselle.

On syntynyt kokonainen terveys- ja haittavähättelyn toimiala, konsulttien systemaattisesti vääristetyt ympäristöselvitykset, viranomaisten valvonta ja selvittämisvelvollisuus ympäristölupa-asioissa.

Yritysten ympäristölupien valvonta "omavalvontana" ei yksinkertaisesti toimi

Monet yritykset cleantech-alueella tarvitsevat toiminnalleen Aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan, jonka noudattamisen valvonta on ELY-keskusten vastuulla. Tämä valvonta perustuu kuitenkin pääosin ns omavalvontaan eli käytännössä tuo yritys valvoo itse itseään. Kuva siitä että ELY-keskus aktiivisesti suorittaisi tarkastuskäyntejä yms on täysi illuusio. Kuinka hyvin pukki kaalimaan vartijana sitten toimii? Kerron tässä lähiasukkaiden karuja kokemuksia yhdestä yrityksestä ja sitä valvovasta Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Suma on purettava!

Eduskunta käsitteli viime keväänä pitkään ja hartaasti uutta ympäristösuojelulakia. Lain on määrä astua voimaan 1.9 2014 (http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/vex3000.sh?TUNNISTE=HE+214/2013)

Suurin kiistakapula liittyi  lain 13§:ään eli ns. soiden luonnonarvopykälään. PS jätti juuri tätä koskevan vastalauseen ja sen sisältämän hylkäysesityksen. 

Mietintö löytyy täältä.

Talvivaaran opetukset

Aikanaan paljon toiveita ja sittemmin lähinnä turhautumista ja vihaa herättänyt Talvivaaran kaivoshanke rämpii kriisistä kriisiin. Todennäköisyys kaivosyhtiön selviytymiselle tai koko kaivoksen toiminnan jatkuvuudelle heikkenee koko ajan. Lasku kaivoksen aiheuttamille ympäristövahingoille on jatkuvasti kasvanut, tuotantokustannukset nousseet huomattavasti alkuvaiheen optimistisista arvioista, jalostustuotteiden markkinahinta pudonnut ja merkittävien sijoittajatahojen halu pääomittaa yhtiötä heikentynyt.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä